Garancija

Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je lahko navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla.

Pred uveljavljanjem garancije mora potrošnik obvestiti ponudnika o uveljavljanju garancije in slediti postopku, navedenemu na temu namenjeni spletni strani. Po potrebi mora potrošnik slediti posebnim navodilom ponudnika o postopku uveljavljanja garancijskega popravila oziroma zamenjave ali vračila kupnine. Ponudnik je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

Garancijski rok prične teči z dnem originalnega nakupa izdelka oz. z izročitvijo le-tega končnemu uporabniku. Rok trajanja garancije obnovljenega računalnika, prenosnika, telefona, zaslona ali tablice je 1 leto v kolikor v opisu produkta ni navedeno drugače oziroma kupec ob nakupu ni zakupil podaljšane garancije. V primeru garancijskega popravila izdelka, se garancijski rok podaljša za čas od uveljavitve reklamacije do zaključenega servisnega postopka. V primeru zamenjave izdelka se garancija podaljša na zamenjan izdelek za 1 leto od zaključka servisnega postopka. Podaljšanje garancije se uveljavlja skupaj s servisno dokumentacijo, s katere je razvidno trajanje popravila.

Ponudnik zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele proti plačilu še tri leta po izteku garancijskega roka.

Osnovna garancija velja le za originalno konfiguracijo, ki je zapisana na računu. V primeru dokupa komponent se zgolj zanje upošteva rok, naveden za dokupljeno komponento, v kolikor pa informacija ni navedena, se upošteva osnoven garancijski rok 1 leto.

V primeru kakršnega koli nepooblaščenega fizičnega posega v produkt (npr. menjava originalnih komponent, nadgradnje s strani nepooblaščenih oseb ali izvzem komponent) brez dogovora s ponudnikom GM PRO d.o.o. garancija postane neveljavna in je ni možno uveljavljati na celoten modificiran produkt tudi ob povrnitvi v originalno stanje.

S predhodnim obvestilom ponudnika GM PRO d.o.o. je dovoljeno dodajanje trdih diskov, dodatnega pomnilnika (RAM) in grafični kartic, vendar v tem primeru garancija na novo dodane komponente ne velja. V kolikor kupec na računalniku izvaja druge posege (npr. menjava originalno vgrajenih RAM-ov ali trdega diska, menjava procesorja) garancija postane ničelna in je ne boste mogli uveljavljati. Vsaka poškodba ali druge težave, ki jih povzročijo komponente ali spremembe s strani nepooblaščene osebe, razveljavijo garancijo na celotno napravo.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija ne velja v primeru:

  • če je potekel garancijski rok,
  • če je v produkt posegala nepooblaščena oseba brez pooblastitve s strani prodajalca,
  • če so na produktu vidne mehanske poškodbe ali drugi znaki, ki so posledica nepravilnega ravnanja z njim,
    uporaba programske opreme v nasprotju s priloženimi navodili ali posegom v programsko opremo, nameščeno s strani prodajalca (navijanje komponent, brisani ali napačno naloženi gonilniki, odstranjen operacijski sistem…)
  • če je krivec za težave ne-licenčna/neoriginalna programska oprema ali računalniški virusi,
  • v primeru padca, razbitja, politja, vpliva nenormalne vlage in temperature ,eksplozije, neposrednega udara strele, neposredne preobremenitve električne energije zaradi zemeljskega stika, kratkega stika, previsoke napetosti, elektronskega naboja, elektromagnetnih motenj (tudi udarcev strele) in podobno
  • če je bil izdelek uporabljen/shranjen v neprimernem okolju (mraz, vročina, vlaga, prah…).

Prav tako ne odgovarjamo za poškodbe, nastale pri transportu po odpremi z naše strani, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj ali mehanske okvare, povzročene s strani uporabnika.

Iz garancije je izvzeta tudi vsa brezplačno prejeta programska oprema drugih proizvajalcev, ki je lahko priložena izdelku. Prodajalec prav tako ne jamči za morebitno izgubo podatkov, ki nastane zaradi okvare izdelka.

Prodajalec ne jamči za nikakršno škodo (izguba dobička, prekinitev poslovanja, izguba poslovnih podatkov ali drugo), ki izhaja iz uporabe oz. nezmožnosti uporabe izdelka.

V primeru dogodka višje sile (požar, poplave, neurje, uničenje proizvodnje, stavke, nemiri, nezmožnosti dobave komponent ali izdelkov, ali kakršnikoli drugi dogodek izven nadzora podjetja) si prodajalec pridržuje pravico do izredne odpovedi kupoprodajne pogodbe in ni odgovoren za kakršnekoli posledice, ki so rezultat omenjene višje sile.

V primeru, da je garancijski zahtevek neupravičen, je kupec dolžan poravnati nastale stroške.

Baterije v prenosnikih

Prodajalec se zavezuje, da bo dobavil in kupcu dostavil testirane in delujoče baterije. Uveljavljanje garancije za cel računalnik na podlagi delovanja baterij v prenosnih računalnikih ni možno. Izjema velja v primeru, v kolikor čas delovanja baterije ob nakupu znaša manj kot 90 minut ob osnovni uporabi (npr. brskanje po spletu), v katerem primeru lahko kupec ob predlogi ustreznega dokaznega gradiva zahteva zamenjavo baterije.

Dodatna garancija

Garancijo lahko za določene produkte ob nakupu z doplačilom podaljšate na 2 leti. Znesek doplačila za podaljšanje garancije je naveden v opisu artikla oziroma v razpoložljivih možnostih. Pogoji in zahteve, ki veljajo za uveljavljanje garancije v primeru dokupljene dodatne garancije so identični osnovnim garancijskim pogojem.

Postopek uveljavljanja garancije

Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih ponudnik navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov.

S kratkim opisom napake, originalnim računom ter morebitnimi navodili, ki so bili skupaj z izdelkom v paketu, vrnite izdelek v originalni embalaži po pošti ali osebno. V primeru, da izdelek ne bo vrnjen v originalni embalaži, si pridržujemo pravico do zaračunavanja stroškov nakupa originalne embalaže.

Brez računa popravilo/zamenjava v garancijskem roku ne bo brezplačno, saj garancije ne moremo upoštevati.

Naslov za pošiljanje izdelka: 

GM PRO d.o.o.
Vrhovci cesta XIII 1
1000 Ljubljana

Izdelek ustrezno zaščitite pred padci in zapakirajte skupaj z vsemi originalnimi dodatki ter ga po pošti pošljite na naš naslov.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Za uveljavljanje garancijskega roka se šteje datum prejema blaga v servis, ne pa telefonski klic, e-mail ali podobno. Produkt bo pregledan in popravljen, zamenjan z identičnim ali v primeru dogovora zamenjan z ekvivalentnim v najkrajšem možnem času. V primeru, da je izdelek nepopravljiv oziroma stroški popravila presegajo vrednost izdelka, pa zanj še vedno velja garancija, se reklamiran artikel zamenja ali se izda dobropis v vrednosti izdelka oziroma se dogovori za drugo rešitev, ki je sprejemljiva za obe strani.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na 031 683 504 ali na info@gmpro.si.

Vračilo blaga v 14 dneh – Pravica do odstopa od pogodbe

Skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Z uveljavljanjem pravice do odstopa potrošnik ne trpi nikakršnih stroškov. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik slediti postopku, navedenemu na temu namenjeni spletni strani ali z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje na naslov GM PRO d.o.o., Vrhovci cesta XIII 1, 1000 Ljubljana, tel. št. 031 683 504, e-pošta: info@gmpro.si, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom poslanim po pošti ali elektronski pošti).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe:

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje GM PRO d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila pod pogojem, da do takrat potrošnik podjetju vrne blago (nepoškodovano in v nespremenjeni količini) ali podjetju pošlje dokaz, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih dodatnih stroškov razen stroškov vračila.

Potrošnik blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno (nepoškodovano in v nespremenjeni količini) vrne ali izroči osebno ali po pošti na naslov GM PRO d.o.o., Vrhovci cesta XIII 1, 1000 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga (stroške poštnine ali stroške osebnega vračila) nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Stvarna napaka

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Za uveljavljanje stvarnih napak je potrebno slediti postopku na temu namenjeni spletni strani.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po preteku dveh let, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
vrne plačani znesek.

Kdaj je napaka stvarna?

Kadar; artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet, artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec mora podjetje GM PRO d.o.o. o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Vračilo poškodovanih pošiljk

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. To storite tako, da paket poslikate v enakem stanju, kot ste ga prejeli (ne da bi karkoli dodali ali odstranili) in nas pokličete na 031 683 504. Skupaj z dostavno službo bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.